SE*Mr. Ingel's Rita, 3 veckor

svarat solid hona

Rita föddes som nr ett. Hon vägde 98 g

SE*Mr. Ingel's Rita, 13 veckor

svart solid hona

SE*Mr. Ingel's Helle, 6 veckor

svart solid hona

Helle föddes som nr två. Hon vägde 87 g

SE*Mr. Ingel's Helle, 13 v

solid svart hona

SE*Mr.Ingel's Hjördis, 6 veckor

svartsköldpadda hona

Hjördis föddes som nummer tre. Hon vägde 98 g

SE*Mr.Ingel's Hjördis, 13 veckor

svartsköldpadda hona

SE*Mr Ingel's Molly, 6 veckor

svaratsköldpaddtigre hona

Molly föddes som nr fyra. Hon vägde 99 g

SE*Mr Ingel's Molly, 13 v

svartsköldpaddtigé hona

SE*Mr. Ingel's Jette

solid svartsköldpadda hona

Jette föddes som nummer fem i kullen. Hon vägde 90 g

SE*Mr. Ingel's Jette, 13 veckor

svartsköldpadd solid hona

SE*Mr. Ingel's Fontina

svartsköldpadda hona

Mamma till kullen

Silverskogens Estinien

solid svart hane

Pappa till kullen