SE*Mr. Ingel's Fröken Smillis, blåsilverspotted hona, 8 veckor, tingad
SE*Mr. Ingel's Quillettes Frida, svartspotted  hona med vitt, 8 veckor, tingad
SE*Mr. Ingel's Mallige Måns, svartspotted hane med vitt, 8 veckor, tingad
SE*Mr. Ingel's Felicia Farruca, blåsilverspotted med vitt, hona, 8 veckor, tingad
SE*Mr. Ingel's Fröken Smillis, blåsilverspotted hona, 3,5 v
SE*Mr. Ingel's Quillettes Frida, svartspotted  hona med vitt, 3,5 v
SE*Mr. Ingel's Mallige Måns, svartspotted hane med vitt, 3,5 v
SE*Mr. Ingel's Felicia Farruca, blåsilverspotted med vitt, hona, 3,5 v
1an blå hona
2an svart hona med vitt
3an svart hane med vitt
4an blåsilverhona med vitt

Mamma SE* Mr. Ingel's Polly: Hon är inte bärare av b-blod  (separat blodprov) eller PK brist. PKD normalt vid ultraljudsundersökning 2020-08-09. HCM scannad med normalt resultat 2020-08-09, 2023-04-04.

Hon bär på dilution D/d, fullfärg B/B, inte bärare av c/s genen, agouti A/A


Pappa SE*Animal art's Prefixkullens Micro: Han är inte bärare av b-blod eller PK-brist. PKD normalt vid ultraljudsundersökning 2022-05-19. HCM scannad med normalt hjärta 2022-05-19 och 2023-06-08. Han är inte bärare av c/s genen